wtorek, 9 maja 2023

Dotacja do wymiany źródeł ciepła - edycja 2023

Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 10 maja zostanie uruchomiony nabór wniosków do miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta Sieradza mogą otrzymać dotację na wymianę dotychczasowego źródła ogrzewania na nowe, ekologiczne.


(Źródło Urząd Miasta Sieradz)


Program zakłada dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 5 000 zł.  Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, kartą informacyjną źródeł ciepła i pełnomocnictwem można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajdą Państwo poniżej.

Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje  kolejność zgłoszeń.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 21 września 2023 roku.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu z 30 marca 2023 r.

Załączniki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz