niedziela, 14 maja 2023

Trzydniowa żałoba w Sieradzu po tragicznej śmierci Urszuli Rozmarynowskiej

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza od dzisiaj (14 maja ) do 17 maja 2023 r. będzie obowiązywała żałoba na terenie miasta Sieradza w związku z tragiczną śmiercią Urszuli Rozmarynowskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu.

Na znak żałoby zarządza się umieszczenie flag z kirem na budynkach jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz oraz opuszczenie flag do połowy masztów przed budynkiem Urzędu Miasta Sieradza. Od jutra w magistracie zostanie wystawiona księga kondolencyjna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz