piątek, 16 czerwca 2023

Marsz Dla Życia i Rodziny - "Dzieci przyszłością Polski"

Każdy Marsz charakteryzuje się tematem przewodnim – w ubiegłym roku były to słowa przysięgi małżeńskiej „I ślubuję Ci...”, aby podkreślić i przypomnieć znaczenie trwałego i wiernego związku jako fundamentu silnej rodziny. Dwa lata temu: „Tato - bądź, prowadź, chroń”, a więc ukazanie roli ojca w kształtowaniu i wychowaniu dzieci. Tegoroczne hasło „Dzieci przyszłością Polski” jest wieloaspektowe:

• Jeśli chodzi o demografię, Polska ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń w Europie. Daleko nam do prostej zastępowalności pokoleń, a zatem również do przetrwania jako naród.

• Powinniśmy apelować do władz publicznych o wdrażanie programów skutecznie zachęcających młodych, wchodzących w dorosłość ludzi, do zakładania rodzin i otwartości na potomstwo.

• Dzieci są przyszłością również w znaczeniu ekonomicznym i społecznym – są gwarancją bezpieczeństwa dla pokolenia rodziców i dziadków. Dobrze ukształtowane więzi rodzinne przenoszą się na odpowiednie postawy wobec starszych pokoleń i wobec Ojczyzny.

• Wychowanie dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie, najbliższych, za drugiego człowieka i swój kraj, jest podstawą rozwoju naszej kultury i szerzej – cywilizacji. Nie chodzi więc jedynie o „ilość”, ale o wszechstronny rozwój etyczny i moralny, jak również o prawidłowe kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

• W końcu – postrzeganie dziecka jako Daru od Stwórcy, jako błogosławieństwa, a nie zagrożenia dla (często źle rozumianej) wolności.

Trzeci już Marsz w naszym mieście, odbędzie się 18 czerwca 2023 i rozpocznie ok. 13:00. Program

wydarzenia prezentuje się następująco:

• 12:00 – Msza święta w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, poprzedzająca Marsz.

• Ok. 13:00 – rozpoczęcie Marszu na placu przed kościołem NSJ, powitanie przybyłych

uczestników, słowa od organizatora i patronów.

• Przemarsz ulicami: Grunwaldzką, Jana Pawła II, Kościuszki, Ogrodową i Kolegiacką.

• Marsz zakończy się około 14:15 w Bazylice kolegiackiej – Sanktuarium Diecezjalnym św.

Józefa, zawierzeniem rodzin naszego miasta i okolic św. Józefowi.

Po zakończeniu marszu około godziny 15:00 odbędzie się piknik rodzinny w Parku Etnograficznym a na pikniku czekać będą:

• Występy najmłodszych tancerzy i artystów, a więc przedszkolaków z naszego miasta, 

• Loteria z nagrodami dla uczestników Marszu, 

• Koncert solistów i zespołów z Sieradzkiego Centrum Kultury oraz Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu, 

• Ogłoszenie i nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego „Moja rodzina na wędrownym szlaku”, wraz z licytacją reprintów zwycięskich prac (c.d. wsparcia dla DPS Sióstr Urszulanek), 

• Występ Orkiestry Miejskiej OSP Sieradz, 

• Koncert Gwiazdy pikniku.

Sieradzki Skansen zamieni się tego dnia w tętniącą życiem wioskę – oprócz stoisk gastronomicznych oraz kawiarni na świeżym powietrzu, znajdziemy m.in.: 

• Animacje i „dmuchańce” dla najmłodszych, 

• Alpaki-cudaki, 

• Warsztaty plastyczne i garncarskie, 

• Rodzinny turniej badmintona, 

• Stoiska naszych partnerów i sponsorów.


WIĘCEJ INFORMACJI 

Poniżej zdjęcia z zeszłorocznego marszu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz