wtorek, 20 czerwca 2023

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt współfinansowany w ramach programu UE, Akredytacja Erasmus + Edukacja szkolna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066247, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej, Akredytacja Erasmus + Edukacja szkolna. W projekcie przewidziane były mobilności dla 5 uczniów, 5 opiekunów uczniów oraz 15 nauczycieli, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i kursów zagranicznych. Projekt trwa od 1 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2023r. Na jego realizację, SOSW w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim, otrzymano 37 075,00 euro. Celem projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych, kluczowych, przekrojowych, osobistych, międzykulturowych. Ponadto zapoznanie kadry z edukacją włączającą i utworzenie europejskiej sieci współpracy. Założeniem polepszenie jakości pracy ośrodka w wymiarze europejskim, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych.

(Źródło Powiat Sieradz)

Do tej pory zrealizowano wszystkie zaplanowane działania:

grupową mobilności uczniów we Włoszech, w terminie 20-24.03.2023r.

Podczas mobilności uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość współpracy z rówieśnikami z placówki Liceo Scientifico Statale „Santi Savarino” mieszczącej się na Sycylii. Wspólnie podejmowali tematykę dbałości o środowisko naturalne. Uczestniczyli w koncercie o tematyce ekologicznej, zorganizowanym przez stronę włoską, w konkursie teatralnym, podczas którego kraje zaprezentowały wspaniałe etiudy teatralne przedstawiające skutki zmian klimatycznych, a także główne idee projektu. W spektaklach, koncertach wykorzystywano narzędzia teleinformatyczne. Uczestnicy mobilności zapoznali się ze spotem przygotowanym przez gospodarzy, przedstawiającym konsekwencje degradacji środowiska i zachęcającym do ekologicznego stylu życia. Włoski system edukacyjny poznali odwiedzając szkołę. Codziennie próbowali włoskich specjałów podczas wspólnych posiłków. Było trochę zwiedzania: park archeologiczno-krajobrazowy w Agrigento, gdzie znajdują się pozostałości budowli antycznego miasta Akragas. Dolina Świątyń, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1997 roku jako Strefa Archeologiczna Agrigento, sycylijski „cud natury” – Scala dei Turchi, który należy chronić przed zniszczeniem i zachować dla następnych pokoleń, Capo Rama (rezerwat przyrody zorientowany na chroniony obszar przyrodniczy położony w zatoce Castellammare w gminie Terrasini). Ponadto uczniowie dowiedzieli się, które gatunki roślin są chronione, a które wykorzystywane są w lokalnym rzemiośle i kuchni włoskiej. Podczas mobilności zorganizowano międzynarodowy konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu segregacji odpadów, a także internetowy konkurs wiedzy z zakresu ekologii. Uczniowie uczestniczyli w oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta z Burmistrzem Terrasini, który podkreślił wagę pomysłu na projekt dla ochrony lokalnego środowiska naturalnego. Doskonałą okazją do poznania kultury regionu była wizyta w muzeum marionetek. Odbyły się tam krótkie warsztaty, podczas których uczniowie mieli okazję spróbować animacji lalkami. W szkole goszczącej odbyły się warsztaty ICT – zamieszczanie informacji zwrotnych na temat działań przeprowadzonych podczas mobilności na blogu. Uczniowie mogli poznali różnorodność kulturową Sycylii poprzez zwiedzanie wystawy na temat tolerancji oraz miejsc dziedzictwa kulturowego. Wartością dodaną była integracja z rówieśnikami ze szkół masowych oraz wzrost umiejętności językowych.


grupową mobilności uczniów w Macedonii Północnej, w terminie 24-28.04.2023r.


Podczas mobilności uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystości powitalnej w szkole goszczącej - SUGS Gimnazija,,Josip Broz Tito. Dzięki wyjazdowi dowiedzieli się, w jaki sposób produkowane są słynne perły ochrydzkie, a także typowa biżuteria – filigri. Podziwiali „cuda natury” Północnej Macedonii – jezioro Ochryd, kanion Matka, zwiedzali Skopje. Przekonali się, że warto chronić przyrodę, oszczędzać i wykorzystywać jak najlepiej zasoby, jakie mamy. Uczyli się wspólnie z rówieśnikami przygotowywać potrawy – tradycyjne w kuchni macedońskiej. Zaprezentowali swoje przepisy kulinarne – zdrowej, taniej i smacznej kuchni polskiej. Ponadto podczas realizacji programu kulturowego zwiedzili Kratovo i Kuklicę – wspaniałe skalne rzeźby, ukształtowane przez naturę. Ponadto uczestniczyli w warsztatach, z udziałem Mitko Penjukliski High school, jak zrobić „coś z niczego”. Odwiedzili bazar wymiany biżuterii, uczyli się tańców narodowych, przygotowania tradycyjnych potraw kuchni macedońskiej. Wzięli udział w dyskusji w udziałem przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, eksperta ds. zarządzania zasobami naturalnymi. Wykonali plakaty na temat tego, jak powinni wykorzystać wiedzę z projektu w przyszłości oraz uczestniczyli w teście on-line na temat ekologii. Wartością dodaną była integracja z rówieśnikami ze szkół masowych oraz wzrost umiejętności językowych.


szkolenie nauczycieli w Hiszpanii, w terminie 08-12.05.2023r.


W szkoleniu pt. „Rozwój kompetencji międzykulturowych nauczycieli" uczestniczyło 5 nauczycieli naszego ośrodka. Instytucją szkolącą było EDUPLUS Tenerife Courses. Wraz z naszymi nauczycielami szkoliło się 20 przedstawicieli szkół i organizacji oświatowych z Rumunii, Niemiec, Słowenii, Francji. Dzięki szkoleniu nauczyciele poprawili swoje umiejętności komunikacji międzykulturowej, empatii, tolerancji oraz elastyczności umysłowej i behawioralnej. Zrealizowane cele szkolenia to: poprawa kompetencji międzykulturowych i świadomości kulturowej, zrozumienie realiów uczących się osób innych kulturowo, osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie samoświadomości różnic kulturowych. Ponadto nauczyciele rozwinęli międzykulturową empatię, elastyczność i tolerancję dla różnych grup. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zastosować teorię Geerta Hofstede w praktyce. Wymienili się najlepszymi praktykami z innymi nauczycielami i edukatorami na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk. Zainspirowali się, jak zachęcać do tworzenia stymulującego i otwartego środowiska uczenia się oraz jak wspierać wspólne uczenie się. Nabyli kompetencje praktyczne, kulturowe i językowe.


szkolenie nauczycieli w Portugalii, w terminie 15-20.05.2023r.


W szkoleniu pt. „Świadomość zdrowia psychicznego wśród nauczycieli i uczniów” uczestniczyło 5 nauczycielek. W szkoleniu organizowanym przez Europass Teacher Academy oprócz nas w kursie wzięła uczestniczka z Niemiec. Temat szkolenia bardzo ważny w tych czasach, ponieważ wielu nauczycieli i uczniów doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Z tego powodu ważne było dla nas, aby nauczyciele mogli wyposażyć się w dobrą wiedzę na temat zdrowia psychicznego oraz byli świadomi narzędzi i strategii, które mogą pomóc im i uczniom. Głównym celem tego kursu była pomoc nauczycielom w rozwijaniu ich świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, aby lepiej zrozumieć zdrowie psychiczne oraz zidentyfikować i wdrożyć odpowiednie strategie wsparcia wśród uczniów i innych nauczycieli, którzy takiej pomocy oczekują. Podczas kursu uczestniczki dowiedziały się, jak identyfikować czynniki ryzyka, przyczyny i prezentacje typowych problemów ze zdrowiem psychicznym. Zapoznały się z różnymi koncepcjami poradnictwa i sposobami ich stosowania. Rozwinęły swoją świadomość zdrowia psychicznego. Nauczycielki nauczyły się łączyć teorię i praktyczne interwencje. Stały się lepiej przygotowane do pomocy uczniom, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Nabyły kompetencje praktyczne, kulturowe i językowe.


szkolenie nauczycieli na Malcie, w terminie 29.05-02.06.2023r.


W szkoleniu pt. „ Włączenie zaczyna się od mnie– nauka życia wspólnie” uczestniczyło kolejnych 5 nauczycielek. Szkolenie organizowała instytucja New Horizon Malta dla nauczycieli z Polski i Rumunii. Nauczyciele zapoznali się z założeniami i podstawowymi elementami edukacji włączającej, w innych europejskich krajach. Zapoznali się z dokumentem EU: Improving Competences for the 21st Century – Kluczowe kompetencje osób uczących się przez całe życie w społeczeństwach wielokulturowych. Nauczyciele odbyli ponadto wizytę studyjną w szkole podstawowej Birżebbugia. Uczyły się sposobów podejścia do konfliktu, stylów radzenia sobie z nimi. Podejmowały temat mediacji rówieśniczych. Ponadto zapoznały się z metodami i technikami takimi jak: kluczowe etapy rozwoju zespołu według Tuckamna, teoria ról zespołowych Belbina, model GROW – metoda wyznaczania celów i rozwiązywania problemów. Wspólnie utworzyli sieć współpracy. Uczestnicy szkolenia zaplanowali wspólne działania upowszechniające projekt. Nabyli kompetencje kulturowe i językowe.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.