czwartek, 3 sierpnia 2023

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Warcie czeka na wczasowiczów

Do końca sierpnia można korzystać z kąpieliska, które powstało w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie ul. Tarnowskiego w Warcie”. Kompleks rekreacyjny został podzielony na kilka stref m.in. spacerową, edukacyjną czy piknikową. W strefie rekreacji wodnej znajduje się plaża z wyznaczonym kąpieliskiem i stanowiskiem dla ratownika. Kąpielisko jest czynne codziennie od 11 do 19. 


Powstała infrastruktura to przykład idealnego połączenia nowoczesności z ekologią. Zadanie polegało na utworzeniu kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz stworzenie warunków do rekreacji i edukacji ekologicznej dla mieszkańców miasta i gminy Warta. Realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku i zakończyła 30 kwietnia 2023 roku.

Kompleks rekreacyjny został podzielony na 6 stref:

- Strefa wejścia: w strefie wejścia zlokalizowany został stojak na rowery, stacja do samodzielnej naprawy rowerów, ławki, kosze, "psie stacje’’ oraz tablica informacyjna. Ponadto znalazły się toalety przenośne typu „toi-toi" wraz z ogrodzeniem oraz wiata śmietnikowa z pojemnikami zbiorczymi na odpady.

- Strefa piknikowa: w strefie tej wybudowane zostały trzy altany z ławostołami oraz grillami, miejsca na ognisko - paleniska z ławkami, pomosty piknikowe z ławostołami oraz kosze na śmieci, stojaki na rowery i punkt obsługi technicznej.

- Strefa zabaw i sportu: w strefie tej znalazły się dwa place zabaw - jeden dla dzieci młodszych, drugi dla dzieci starszych oraz dwa boiska do piłki plażowej z piłkochwytami. W ramach budowy placu zabaw dla dzieci starszych zaplanowano montaż zestawu do ćwiczeń z elementami street workout, trampoliny gruntowej oraz dwóch zestawów linowych do wspinaczki. Ponadto cała strefa została wyposażona w ławki do siedzenia oraz kosze na śmieci.

- Strefa rekreacji wodnej: w tej strefie znajduje się plaża z wyznaczonym kąpieliskiem i stanowiskiem dla ratownika, drewniane nadbrzeże z zadaszonymi miejscami do siedzenia oraz pomost. Na terenie strefy znajduje się przebieralnia, natrysk, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice informujące o warunkach korzystania z kąpieliska.

- Strefa edukacji ekologicznej: w tej strefie możliwe jest poznanie miejscowych walorów przyrodniczych, w szczególności wybranych gatunków ptaków żyjących w pobliskim rezerwacie Jeziorsko, a jednocześnie umożliwić aktywne spędzanie czasu. W strefie edukacji ekologicznej znajdują się placyki z elementami edukacji ekologicznej (tablice oraz plenerowe gry edukacyjne), miejsca do siedzenia, pomosty obserwacyjne, kosze na śmieci, budki dla ptaków oraz realistyczne figury ptaków.

- Strefa spacerowa: funkcją tego obszaru jest możliwość odpoczynku i spacerów. Znajdują się tu ścieżki piesze prowadzące do placyków z poidełkiem oraz z rabatą z roślinami rzadkimi występującymi na okolicznych obszarach, ławki i kosze na śmieci. Teren będzie służyć mieszkańcom przez cały rok, jednak poszczególne strefy będą działać w pełnym zakresie w określonych miesiącach.

To miejsce gdzie jednocześnie można obcować z naturą, wypocząć oraz aktywnie spędzić czas indywidualnie lub z rodziną. Ten obiekt to nowy i z pewnością ważny punkt na mapie województwa łódzkiego. Obiekt, który warto odwiedzić. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz