piątek, 1 września 2023

Umowa na "rowery" podpisana

W sieradzkim magistracie podpisano umowę na opracowanie "Koncepcji programowo-przestrzennej zintegrowanego systemu sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Sieradza". Dokument ma być gotowy do końca listopada tego roku.


O przygotowaniach do powstania koncepcji pisaliśmy już w sierpniu. - Wielokrotnie rozmawialiśmy o ścieżkach rowerowych i konieczności ujednolicenia całego systemu. Dlatego koncepcja obejmie m.in. diagnozę stanu obecnego wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury rowerowej poprzedzoną wizją lokalną istniejącego układu dróg, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych na terenie Miasta Sieradza; przeprowadzenie konsultacji społecznych; spójne oznakowanie pionowe i poziome dróg istniejących, planowanych i docelowych; możliwość rozbudowy oraz wykonania sieci dróg rowerowych i systemu powiązań, w wyniku której określone zostaną funkcje komunikacyjne a także opracowanie edytowalnej mapy GIS zawierającej istniejący, projektowany i planowany (docelowy) układ zintegrowanego systemu dróg rowerowych - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydenta Sieradza.

Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialna będzie firma Velo Tobiasz Nykamowicz, która za swoje usługi zaoferowała kwotę nieco ponad 55 tys. zł. Pierwsza część koncepcji, obejmująca diagnozę obecnego stanu infrastruktury rowerowej, przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zarządcami dróg w mieście lub właścicielami nieruchomości, na których zinwentaryzowano infrastrukturę rowerową oraz opracowanie wspomnianej przez Pawła Osiewałę mapy, ma być gotowa do 15 października.

Do końca listopada przygotowany zostanie II etap dokumentu, czyli kompletna koncepcja (na podstawie wniosków i analizy z I etapu). Uwzględni ona m.in. oznakowanie sieci dróg rowerowych, możliwości ich rozbudowy i systemu powiązań, także z transportem zbiorowym i przy uwzględnieniu systemu rowerów publicznych oraz atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych.

Koncepcja ma być dokumentem, który pozwoli nie tylko rozbudować system ścieżek rowerowych, ale także być podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na jego budowę. Źródło UM Sieradz.

2 komentarze:

  1. Drogi rowerowe są. Ścieżki to dla pieszych.

    OdpowiedzUsuń
  2. Sieradz do jazdy rowerem jest fatalny , nie oszukujmy się. Codziennie jeżdże do pracy ulicą POW i Sarańska to jest masakra.

    OdpowiedzUsuń