piątek, 1 września 2023

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

31 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się uroczyste wręczenie przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Sieradzkiego – Starostę Mariusza Bądziora i Wicestarostę Kazimierę Gotkowicz aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.

Do egzaminu, który odbył się w sierpniu 2023 r. przystąpiło jedenastu nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat sieradzki:

1.     Marcin Chłanda – Powiatowy Zespół Szkół w Warcie.

2.     Anna Świętczak – Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

3.     Aleksandra Kociołek - Kaczmarek – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

4.     Dominika Astemberg – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

5.     Agnieszka Promińska - Mieżyńska – Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

6.     Justyna Pasternak – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu.

7.     Justyna Stefanowicz  – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

8.     Katarzyna Woźny – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie.

9.     Iwona Średniak – Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

10.                       Aleksandra Putyńska - Walkiewicz – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Sieradzu.

11.                       Piotr Dobrychłop – Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

Starosta, Wicestarosta i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu gratulowali nauczycielom osiągniętego sukcesu, podziękowali za dotychczasową pracę z młodzieżą i złożyli serdeczne życzenia w realizacji dalszych planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

 źródło: Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz