czwartek, 12 października 2023

Ankieta dotycząca ruchu rowerowego w mieście Sieradz

Do 18 października można wypełnić ankietę, która posłuży m.in. opracowaniu „Koncepcji programowo przestrzennej zintegrowanego systemu sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Sieradza”.


Celem ankiety jest pozyskanie informacji o stopniu wykorzystywania rowerów w podróżach, identyfikacja czynników zachęcających i zniechęcających do jazdy jednośladami, ocena funkcjonowania systemu roweru miejskiego "Rowerowe Łódzkie" oraz warunków podróży rowerem na terenie miasta.
Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Czas wypełnienia ankiety to około 3-5 minut.


Za przygotowanie „Koncepcji programowo przestrzennej zintegrowanego systemu sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Sieradza” odpowiedzialna jest firma Velo Tobiasz Nykamowicz, która za swoje usługi zaoferowała kwotę nieco ponad 55 tys. zł. Pierwsza część koncepcji, obejmująca diagnozę obecnego stanu infrastruktury rowerowej, przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zarządcami dróg w mieście lub właścicielami nieruchomości, na których zinwentaryzowano infrastrukturę rowerową oraz opracowanie edytowalnej mapy GIS zawierającej istniejący, projektowany i planowany (docelowy) układ zintegrowanego systemu dróg rowerowych ma być gotowa jeszcze w październiku.

Do końca listopada przygotowany zostanie II etap dokumentu, czyli kompletna koncepcja (na podstawie wniosków i analizy z I etapu). Uwzględni ona m.in. oznakowanie sieci dróg rowerowych, możliwości ich rozbudowy i systemu powiązań, także z transportem zbiorowym i przy uwzględnieniu systemu rowerów publicznych oraz atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych.

Koncepcja ma być dokumentem, który pozwoli nie tylko rozbudować system ścieżek rowerowych, ale także być podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na jego budowę.
(Źródło Urząd Miasta Sieradza)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz