czwartek, 12 października 2023

Obiekt bez barier – poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu

Jako kolejny etap dostosowania urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zrealizowany został projekt pod nazwą „Obiekt bez barier – poprawa dostępności budynku „A” Starostwa Powiatowego w Sieradzu dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Projekt ten, był realizowany od listopada ubiegłego roku do końca września tego roku.

(Źródło Powiat Sieradzki)


Tym razem realizowany projekt miał na celu przystosowanie budynku pod kątem dostępności dla osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących. Wprowadzonych zostało wiele elementów oznakowania, które mają ułatwić poruszanie się po naszym urzędzie i szybsze załatwienie wielu spraw.

zamontowane zostały oznaczenia nawierzchniowe (system fakturowy – ścieżki dotykowe) na parterze budynku „A”;

zamontowano oznaczenia dotykowe w języku Braille’a na końcach poręczy przy schodach wejściowych do budynku;

zawieszono tabliczki informacyjne z oznaczeniami w języku Braille’a i piktogramami na drzwiach do pomieszczeń sanitarno-higienicznych;

zakupiono i zamontowano plany tyflograficzne przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń na danym piętrze;

zakupiono pętle indukcyjne ułatwiające komunikację z osobą słabosłyszącą umieszczone w wydziałach obsługi petenta;

wykonano kontrastowe oznaczenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych;

wykonano kontrastowe oznaczenie szklanych drzwi;

zamontowano oznaczenia dotykowe w języku Braille’a na końcach poręczy przy schodach wewnętrznych;

zakupiono drobne wyposażenie tj. lupy powiększające z oświetleniem LED, ramki ułatwiające składanie podpisów dla osób niewidomych i niedowidzących;

zakupiono kartę komunikacji z osobą niesłyszącą.

w toaletach dla niepełnosprawnych zamontowano bezprzewodowe systemy przywoławcze dla osób niepełnosprawnych;

zakupiono krzesła ewakuacyjne;

skorzystano z usług doradczych w zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej oraz architektonicznej.


Całkowita wartość zadania wyniosła 98 490,03 zł. Przedsięwzięcie finansowane było w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz