czwartek, 26 października 2023

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545”

Zadanie realizowane jest w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy współudziale Gminy Burzenin.

 Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi pod ruch KR-3,

- Poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości (7,0 m dla przekroju ulicznego oraz 6,0 m dla przekroju pozamiejskiego),

- Budowę chodników;

- Przebudowę i budowę zjazdów;

- Rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;

- Rozbiórkę istniejących przepustów pod korona drogi powiatowej i budowę nowych;

- Wykonanie rowów przydrożnych oraz kompleksowego odwodnienia

 Długość odcinka: 5,245 km

 Zaawansowanie prac: ok. 85%

Pozostałe do wykonania roboty budowlane: ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie robót odwodnieniowych na odcinku 0,5km, wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego

Termin zakończenia realizacji wg. umowy: 15.11.2023 r.

Wykonawcą zadania jest firma Bitum Sp. z o.o., Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

Całkowita wartość zadania: - 13.710.173,95 zł

Dotacja Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8.299.044,23 zł

Środki własne Powiatu Sieradzkiego - 3.511.129,72 zł

Środki Gmina Burzenin - 1.900.000,00 zł Źródło Powiat Sieradzki.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz