piątek, 13 października 2023

Rozstrzygnięcie konkursu "Wierszem o Sieradzu"

Rozstrzygnięto konkurs "Wierszem o Sieradzu", organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. Celem konkursu było stworzenie krótkiego utworu literackiego promującego Sieradz, rozwijanie talentów literackich, inspirowanie dorosłych i dzieci do aktywności twórczej.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Na konkurs przesłano 25 prac konkursowych w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli.

Większość wierszy odwołuje się do znanych miejsc i postaci związanych z Sieradzem oraz jego historii.

- Wszystkie przesłane prace zasługują na podium. To co było charakterystyczne dla nich jest to, że odwołują się do przeszłości i starego miasta - podsumował Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza.

Podczas uroczystego rozstrzygnięcia, uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu, zaprezentowali niektóre z przesłanych wierszy i wprowadzili słuchaczy w melancholijny nastrój.

 
Laureaci konkursu:
Nagrody w kategorii "do 18 lat":

Michał Zaskórski

Marika  Szewczyk

Roksana Szewczyk

Albert Sylwester Wawrzyniak

Milana Artaman

Nagrody w kategorii "powyżej 18 lat":

- miejsce I: Andrzej Michalski oraz Marika Tkacz

-miejsce II: Piotr Olczyk oraz Tadeusz Charmuszko

-miejsce III: Dawid Jankowski oraz Wojciech Konieczny

Wyróżnieni:

Olga Jaworska

Agnieszka Juszczak – Sałacińska

Krzysztof Pawłowski

Stanisław Stasiak

Zachariasz Studnicki

Marcin Żywica
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz