czwartek, 30 listopada 2023

Odbiór inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki - Maciszewice

Inwestycja zrealizowana została w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja II) w wysokości 7.598.142,02 zł oraz przy wsparciu finansowym Gminy Błaszki, firmy Drogbruk oraz P.P.H.U Matusiak Andrzej. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki. Realizację inwestycji rozpoczęto 08 listopada 2022 r., a zakończono 07 listopada 2023 r. Nadzór nad inwestycją pełnił Pan Czesław Buczak oraz Pan Zbigniew Krasiński.


Zakres zadania obejmował wykonanie robót takich jak:
• przebudowa jezdni - poszerzenie i wymiana konstrukcji jezdni, korekta łuków skrzyżowań,
• budowa chodnika z kostki brukowej,
• remont istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami,
• budowa, przebudowa lub korekta zjazdów indywidualnych i zjazdów do pól,
• przebudowa wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi
• konserwacja i odmulenie istniejących rowów otwartych,
• przebudowa kanalizacji deszczowej,
• budowa kanału technologicznego,
• usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia (siecią wodociągową, siecią elektroenergetyczną oraz teletechniczną)

Długość odcinka:  2,41 km

Całkowita wartość zadania: 8.868.975,55 zł
Rządowy Funduszu Polski Ład: 7.598.142,02 zł
Firma Drogbruk: 200.000,00 zł
Gmina Błaszki: 100.000,00 zł
P.P.H.U. Matusiak Andrzej: 70.000,00 zł
Środki własne: 900.833,53 zł

(Źródło Powiat Sieradzki)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz