sobota, 25 listopada 2023

Odbiór rozbudowy odcinka drogi powiatowej Gruszczyce – Jasionna

24 listopada o godzinie 12.00 odebrana została inwestycja pod nazwą „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce – Jasionna”. 

Inwestycja była realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja III). Podziękowania zostały skierowane przez Mariusza Bądziora Starostę Sieradzkiego na ręce Krystyny Wawrzyńczak-Walczak, która reprezentowała spółkę „PRDiM Sieradz”.

 

Podstawowy zakres inwestycji obejmował:

- rozbudowę odcinka drogi powiatowej;

- poszerzenie drogi powiatowej do 7,0 m szerokości;

- rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Trojanówka;

- budowę nowego obiektu mostowego na rzece Trojanówka;

- umocnienie skarp;

- umocnienie dna rzeki;

- rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę nowych chodników (szer. min. 2,0m);

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej;

- umocnienie skarp gabionami przy stawie;

- budowę odcinka oświetlenia ulicznego;Długość odcinka: 0,433 km. Źródło Powiat Sieradzki.


 Całkowita wartość zadania: 16.493.971,77 zł

Dotacja (Rezerwa Subwencji Ogólnej): 6.625.000,00 zł

Środki własne: 5 368.971.77 zł

Środki firmy PLUKON: 2.000.000,00 zł

Środki Gmina Błaszki: 2.500.000,00 złBrak komentarzy:

Prześlij komentarz