sobota, 11 listopada 2023

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu

W dniu 10 listopada w Zespole Szkół Katolickich przy Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Urszuli Leduchowskiej w Sieradzu miała miejsce podniosła uroczystość a mianowicie była to ślubowanie klas I Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilach: wojskowym, biologiczno-chemicznym i humanistycznym. Uroczystość odbyła się na placu przed budynkiem szkoły, to właśnie tu wytypowani uczniowie z poszczególnych klas ślubowali na sztandar szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16:00 przed budynkiem Szkoły. Całość rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego, tu też paliło się symboliczne ognisko, które było jednym z elementów uroczystości. Na początku glos zabrał  Ksiądz Jan Witkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, który odczytał list od biskupa włocławskiego Krzysztof Wętkowskiego skierowany do uczniów OLK. 

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Pani Sylwia Pichola, która przywitała przybyłych rodziców i gości w tym między innymi Prezydenta Miasta Sieradza Pawła Osiewałę, Wójta Gminy Sieradz Jarosława Kaźmierczaka, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Dowódcę 15SBWD płk Wojciecha Daniłowskiego czy też Bractwo Kurkowe.

Po dyrektorze szkoły głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwracając się bezpośrednio do uczniów mówiąc im o wartościach jakie wyniosą ze szkoły i które będą im towarzyszyć przez cale życie.

Przemawiał również prezydent Sieradza Paweł Osiewała, w pozytywnych słowach z dumą i ogromną radością mówił o uczniach murów popularnego "Katolika".

Wystąpili również Bracia Kurkowi, i tu Starszy Bractwa Jerzy Kowalski życzył młodym uczniom klas mundurowych by stali się po zakończeniu nauki mądrymi i wysokiej klasy specjalistami w swojej profesji oraz przyszłymi obrońcami ojczyzny. Ponadto Bracia Kurkowi przekazali kadrze Zespołu Szkół Katolickich "Bitewnik Łódzki 1914".

Następnie młodzi uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, ślubowanie prowadził major rezerwy Wiesław Bednarski. 

Ceremonia ślubowania MP3

Po ślubowaniu uczniowie odśpiewali Rotę.

Po tym muzycznym akcencie głos zabrał major rezerwy Wiesław Bednarski i oznajmił składającym przysięgę że od tej chwili noszą tytuł "Kadeta Szkoły" oraz zwrócił się w wzruszających słowach do rodziców uczniów, w których mówił o tym że szkoła przygotuje ich dzieci zarówno do matury jak i do późniejszego życia. Podziękował również osobom i organizacjom za to że pomagają szkole istnieć oraz tym, dzięki którym szkoleni są uczniowie szkoły na różnych kursach.

Bardzo ciekawym punktem dzisiejszych uroczystości był pokaz akcji antyterrorystycznej w wykonaniu uczniów szkoły. Mieli oni za zadanie odbić przetrzymywanych zakładników w budynku szkoły. Zebrani goście byli pod ogromnym wrażeniem tego pokazu.

Na zakończenie uroczystości uczniowie dali koncert śpiewając pieśni patriotyczne oraz wystawili wzruszającą, patriotyczną inscenizację słowno-muzyczną pt. "Bez tej miłości nie można żyć". W inscenizacji zostały przytoczone między innymi słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas mszy w Warszawie w trakcie jego pierwszej pielgrzymki do Polski 2 czerwca 1979 roku, które brzmiały:

"... I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!".

W inscenizacji mogliśmy również usłyszeć chwytające za serce piosenki "Mury" czy "Mamo tyś płakała".

Potem był już wspólny czas dla uczniów ich rodzin oraz poczęstunek zorganizowany przez szkołę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz