poniedziałek, 27 listopada 2023

Zapraszamy w szeregi Policji - spotkania z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach i Warcie

Naczelnik Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi młodszy inspektor Rafał Mrozowski spotkał się uczniami klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach i Warcie. Prelekcje dotyczyły procedury doboru do służby w Policji i etapów rekrutacji. Młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swej drogi zawodowej, przedstawiona została specyfika pracy w „niebieskim mundurze” .


Naczelnik Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi młodszy inspektor Rafał Mrozowski wraz z policjantką reprezentującą sieradzką komendę spotkali się z uczniami klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach i Warcie. Zapoznał uczniów ze specyfiką pracy w niebieskim mundurze, omawiając pracę w różnych wydziałach Szczegółowo omówił procedurę naboru do służby w Policji oraz poszczególne jej etapy. Przedstawił, jakie warunki trzeba spełniać, aby wstąpić w szeregi naszej formacji oraz wymogi formalne w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby zainteresowane poinformowano o możliwości złożenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rekrutacji. Naczelnik Wydziału Doboru podkreślał, że poprzez liczną ofertę  szkoleń resortowych, służba w Policji daje szansę zawodowego rozwoju, stwarza również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności.

Przypominamy!
Na kandydatów czekamy w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 codziennie w godz. 7.30 -15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem tel. 47 845 14-16, 47 845 17-09. Dokumenty można również złożyć bezpośrednio w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zachęcamy do spotkania z nami, a dowiecie się jak zostać jednym z nas!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz