piątek, 8 grudnia 2023

O pielęgniarstwie z Elżbietą Pokorą

O długiej tradycji pielęgniarstwa i położnictwa oraz historii „starego” szpitala w Sieradzu opowiadała podczas spotkania autorskiego w naszej bibliotece Elżbieta Pokora. Z czytelnikami spotkała się, aby opowiedzieć o swojej nowo wydanej książce „Pielęgniarki i położne starego szpitala w Sieradzu”. 

(Źródło PBP w Sieradzu)


Autorka rozpoczęła spotkanie powitaniem obecnych na widowni poszczególnych roczników bohaterek książki. Cała rozmowa upłynęła w serdecznej atmosferze wspomnień związanych z pracą w tym wyjątkowym zawodzie. „Pielęgniarki i położne starego szpitala w Sieradzu” to książka, w której znajdziemy szczegółową historię miejsca, ale przede wszystkim historię powstania współczesnego zawodu pielęgniarki i położnej na świecie, w Polsce i w Sieradzu. Jak pisze we wstępie Elżbieta Pokora: „Pielęgniarki i położne, to one stanowią najliczniejszą grupę zawodową tego szpitala. Zdecydowana większość z nich spędziła tu całe swoje zawodowe życie. Tu pracowały na rzecz dobra człowieka chorego, przeżywały emocje dobre i złe, pielęgnowały kontakty koleżeńskie. To o nich ta książka.” Książka jest swego rodzaju encyklopedią. Zawiera 370 not biograficznych i przedstawia strukturę organizacyjną szpitala od 1952 roku do chwili obecnej. Spotkanie odbyło się 7 grudnia. Książka wydana została przez Fundację Działań Kreatywnych w Sieradzu w ramach realizacji zadania publicznego - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMUJĄCYCH DZIEDZICTWO KULTUROWE SIERADZA, finansowanego ze środków Urzędu Miasta w Sieradzu. Książkę będzie można nabyć w naszej bibliotece. Elżbieta Pokora jest magistrem pielęgniarstwa, od 43 lat związana ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w Sieradzu i regionie sieradzkim. W czasach województwa sieradzkiego pełniła funkcję pielęgniarki wojewódzkiej, pracowała jako nauczyciel w Liceum Medycznym w Sieradzu, była specjalistą w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na początku swojej drogi zawodowej pracowała krótki okres w szpitalu przy ul. Nenckiego 2 w charakterze pielęgniarki. Od 15 lat prowadzi własny zakład pielęgniarski. Z samorządem zawodowym związana jest od początku jego istnienia tj. od 1991r. gdzie angażuje się w liczne przedsięwzięcia związane z zawodem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz