piątek, 8 grudnia 2023

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

7 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się uroczyste wręczenie, przez przedstawicieli Zarządu Powiatu Sieradzkiego – Starostę Sieradzkiego Mariusza Bądziora i Wicestarostę Sieradzkiego Kazimierę Gotkowicz, aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.

 Akty mianowania otrzymali:

1. Joanna Tomaszewska - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu

2. Iwona Michalska - Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach

3. Marta Wiatrowska - Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach

 Starosta, Wicestarosta i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu gratulowali nauczycielom osiągniętego sukcesu, podziękowali za dotychczasową pracę z młodzieżą i złożyli serdeczne życzenia w realizacji dalszych planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.

(Źródło Powiat Sieradzki)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz