piątek, 1 grudnia 2023

Spotkanie autorskie z Ireneuszem Wolmanem

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza na spotkanie autorskie z Ireneuszem Wolmanem oraz promocję książki Heres… - trzeciej część cyklu literackiego „Saga Chojeńska”, dnia 2 grudnia 2023 r. o godz. 17:00.

Ireneusz Wolman, ur. w 1962 r. w Sieradzu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podpułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku. Pracował w Służbach Więziennych w Sieradzu oraz w Warszawie.  W latach 2010-2011 był dyrektorem Zakładu Karnego w Sieradzu. W 2001 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.                  

Jest autorem lub współautorem, a także wydawcą kilkunastu książek, m.in.: „…zza murów sieradzkiego więzienia” - Sieradz 2014 monografia Zakładu Karnego w Sieradzu);„Schody życia”- Chojne 2015 (opowiadanie o życiu Emilii Wdowiak); „Stoczki - wieś ziemi sieradzkiej” - Stoczki 2015 (monografia wioski); „CHOJNE - wieś ziemi sieradzkiej” - Chojne 2014 i 2016 (dwutomowa monografia wioski); „INCIPIENS…„– Chojne 2018 (powieść historyczna o początkach wsi Chojne); „Biografia – Jan Kałuziak 1936-2018” - Chojne 2019; „Dwór w Kamionaczu” – Kamionacz 2019 (historia i współczesność dworskiej posiadłości); „Rajdy Górskie Służby Więziennej 1974-2020” – Chojne 2020; „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego na Ziemi Sieradzkiej” – Sieradz 2021.

Mieszkaniec wsi Chojne. Miłośnik górskich wędrówek. Kronikarz ogólnopolskich rajdów górskich Służby Więziennej. Regionalista. Przewodnik turystyczny i propagator piękna, historii oraz tradycji Ziemi Sieradzkiej, szczególnie rodzinnej wioski Chojne, a także innych sąsiednich miejscowości.    

Heres…

Książka „HERES …” jest powieścią historyczną o Izabeli Babskiej, właścicielce dóbr ziemskich Choyne, żyjącej w pierwszej poł. XIX wieku. Akcja powieści toczy się w latach 1800-1846. Losy dziedziczki i jej męża Stanisława Kaczkowskiego oraz mieszkańców Choynego wpisałem w wydarzenia historyczne, jakie rozgrywały się na ziemiach polskich w tamtym czasie, czyli: wyprawę wojsk cesarza Napoleona Bonapartego na Rosję w 1812 roku, losy Królestwa Polskiego pod berłem cara Rosji w latach 1815 – 1830 i powstanie listopadowe 1830 – 1831.

Oprócz powszechnie dostępnych materiałów, opisujących wymienione wydarzenia czy oficjalne dzieje samej wioski Choyne, wykorzystałem także przekazywane przez pokolenia bezcenne wspomnienia i legendy, krążące do dziś wśród mieszkańców tej wsi. Dotyczy to zwłaszcza opowiadań o pobycie wojsk francuskich w Choynem wiosną 1812 roku; pozostaniu w Choynem rannego żołnierza napoleońskiego i wyleczeniu go przez młodą dziewczynę; dobroci i poszanowaniu zwykłych ludzi przez Izabelę Babską.

Chciałem w swojej powieści pokazać współczesnemu Czytelnikowi obrazy warunków życia zwykłych ludzi oraz mieszkańców szlacheckiego dworu w XIX wieku. Opisuję m.in.: strukturę wioski i folwarku Chojne na początku XIX wieku, ślub i wesele szlacheckie, dziewiętnastowieczne zasady zachowania się przy stole, menu na szlacheckim dworze, wytwarzanie miętówki, wiejską pirzochę, wiejską potańcówkę, wesele choyeńskie, technikę kopania studni. Wielu z moich bohaterów posługuje się gwarą choyeńską.

Do tego w książce występują: miłość, zdrada, radość, rozpacz, zazdrość, szczęście, rozczarowanie, nienawiść, życzliwość, namiętność, pomoc bliźniemu.

Henryk Sienkiewicz powiedział: „Historia, odtwarzając wypadki, odtwarza tylko ważniejsze; odtwarzając historycznych ludzi, daje tylko pewne wytyczne z ich życia, między którymi są ustawiczne przerwy. Wypełnić te przerwy jest zadaniem fantazji”.

Dzielę się więc z Czytelnikiem swoją fantazją, podarowując Mu powieść, a nie dokument.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz