piątek, 1 grudnia 2023

Projekt Nasze Sieradzkie w SP w Raczkowie

Od 6 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie realizowany jest projekt edukacyjny NASZE SIERADZKIE przez twórczynię ludową Aleksandrę Adamas i nauczycielkę z tej szkoły, rękodzielnika Agnieszkę Dzieran w ramach programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „LEKCJE Z TWÓRCĄ LUDOWYM” ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,  www.nikidw.edu.pl .

Celem projektu jest pokazanie uczniom charakterystycznych dla regionu artefaktów: strójów, haftu, sieradzkiej wycinanki, plastyki zdobniczej. Uczniowie dowiedzą się jakie zwyczaje i tradycje towarzyszyły mieszkańcom sieradzkich wsi w życiu codziennym. Uczniowie poznają sieradzkie tradycje bożonarodzeniowe. Historię i strojenie choinki. Przywołanie dawnego znaczenia ozdób choinkowych. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I- VII. Uczniowie na zajęciach uczą się podstawowych cięć w wycinance sieradzkiej, wycinać poszczególne rodzaje wycinanek: lolki i kozoki,  cacka okrągłe i rogate, "mazury” zwykłe i z ogonami oraz najstarszą formę wycinanki sieradzkiej - "rózgę”, ozdoby choinkowe o  dawnym magicznym znaczeniu z dostępnych naturalnych materiałów: bibuły,  słomy, kolorowego papieru wg tradycyjnych wzorów.

W projekcie NASZE SIERADZKIE przekazywane są umiejętności rękodzielnicze i wiedza dotycząca naszego regionu kulturowego. Działania podjęte w projekcie mają na celu ocalić od zapomnienia, to co kiedyś było codziennością wsi. Obecnie zanikają na wsi dawne tradycje, obrzędy. Warto więc pracować  z młodym pokoleniem by choć trochę pokazać im ich korzenie kulturowe a może i uda się wskrzesić dawną kulturę ludową wsi. Obecnie wskazana jest współpraca międzypokoleniowa w wielu dziedzinach a szczególnie w poszukiwaniu własnej tożsamości kulturowej, w wypracowaniu tradycji, obrzędów by stały się one dziedzictwem przyszłych pokoleń, by z dumą mogli mówić – jesteśmy stąd. Dobrze , że uczniowie mają możliwość zdobywać umiejętności i wiedzę od osób wywodzących się też "stąd’’ , z naszej ziemi sieradzkiej.

(Źródło Gmina Warta)













Brak komentarzy:

Prześlij komentarz