sobota, 23 grudnia 2023

Zakończono prace na przebudową ciągu ulic w Warcie

Zakończono przebudowę ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Wybudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami do posesji. Długość: 0,813 km. Budowa chodnika o szerokości 2,0 m i powierzchni całkowitej 2993,06 m2 a także kanalizację deszczową oraz telekomunikacyjną. Zmodernizowano oświetlenie uliczne- wymieniono istniejące oprawy sodowych na energooszczędne typu LED – 27 szt. Właściwa kwota dla zadania "Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz z budową kanalizacji deszczowej" 4.512.655,43 zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.850.000,00 zł.

Rozbudowano również ulicę Sadową w Warcie. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami do posesji. Długość: 0,388 km. Wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m i powierzchni całkowitej 373,33 m2 oraz kanalizację deszczową oraz telekomunikacyjną. Zbudowano linię oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED – 11 szt. Całkowity koszt zadania: 1.662.557,70 zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 487.204,00 zł. 

(Źródło Gmina Warta)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz