sobota, 13 stycznia 2024

Nowo przyjęci funkcjonariusze zasilili szeregi sieradzkiej komendy

Kolejni stróże prawa zasilili szeregi łódzkiej Policji. Uroczyste ślubowanie odbyło się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Wśród nich jest trzech policjantów, którzy będą pełnić służbę w sieradzkiej komendzie. Dla nowo przyjętych funkcjonariuszy to właśnie teraz zaczyna się niezwykła policyjna misja, podczas której będą dumnie służyć zapewniając bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy tego potrzebują, chronić porządek prawny, służyć wiernie Narodowi.

9 stycznia 2024 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi na zaproszenie nadinspektora Sławomira Litwina Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w uroczystej zbiórce wzięli udział Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, ks. ppor. Jacek Syjud, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Jarosław Świerczyński, Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkomisarz Piotr Łopaciński, Naczelnik Wydziału  BSWP w Łodzi kom. Jacek Pietrzyk, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa łódzkiego podinspektor Krzysztof Balcer, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi komisarz w stanie spoczynku Zdzisław Pełka, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi” Jarosław Olbrychowski, Komendanci oraz Zastępcy Komendantów  Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Kadra Kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji garnizonu łódzkiego w Kaplicy garnizonowej pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Policyjnym.
 „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowionych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia …” – to początek roty ślubowania, którą złożyli nowo przyjęci policjanci w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. W tym gronie znalazła się jedna policjantka oraz dwóch policjantów, które będą pełnić służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu. 
Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin. W swoim przemówieniu przywitał w szeregach mundurowych nowo przyjętych policjantów słowami:
,,Na początku chciałbym wam pogratulować wyboru. Przed chwilą, na ten symbol najwyższego uznania, honoru i godności, złożyliście ślubowanie. W myśl maksymy, nie liczy się to co posiadasz, ale to co dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Dzisiaj złożyliście zobowiązanie, dzielicie się sobą, dajecie swoje zdrowie i życie, bo tak zobowiązaliście się dla innych ludzi służyć. Podkreślam to słowo – służyć-, bo od dzisiaj nie idziecie do pracy, od dzisiaj idziecie do służby. Pierwszy krok za wami.”  
W dalszej części wystąpienia Komendant Wojewódzki złożył podziękowania rodzinom i bliskim nowo przyjętych funkcjonariuszy, za wsparcie, dzięki któremu może teraz życzyć im, by każdy z nich odnalazł w policyjnej formacji swoje miejsce, odkrył pasje oraz po każdej służbie bezpiecznie mógł powrócić do domu.
W kolejnym przemówieniu Wojewoda Łódzki Dorota Ryl życzyła funkcjonariuszom bezpiecznej służby, ludzkiej wdzięczności, zrozumienia i prostej drogi do awansów.
Gratulacje nowo przyjętym funkcjonariuszom złożył także Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła podkreślając, że policjant to zawód szlachetny, pełen troski o drugiego człowieka.
Młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, a po jego zakończeniu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu nadkomisarz Tomasz Lubiński, który pogratulował nowym funkcjonariuszom  i powitał w gronie sieradzkich policjantów. Gratulujemy nowo przyjętym wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Służba w Policji niesie ze sobą wiele satysfakcji, wyrzeczeń, ale też wiele zagrożeń. Dlatego też życzymy nowo przyjętym dużo sukcesów i osiągnięć zawodowych.

Terminy przyjęć do służby zaplanowane na 2024 rok to:
4 marca 2024 roku
24 kwietnia 2024 roku
8 lipca 2024 roku
9 września 2024 roku
30 października 2024 roku
30 grudnia 2024 roku

Przypominamy również, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15:30. Dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź. Źródło KPP Sieradz.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz