wtorek, 9 stycznia 2024

Noworoczne spotkanie Strażaków OSP z terenu Gminy Sieradz

Tegoroczne spotkanie strażaków ochotników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sieradz odbyło się w świetlicy wiejskiej w Rzechcie 6 stycznia 2024 r. Organizatorem uroczystości była jednostka OSP z Rzechty przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sieradzu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Rzechcie.

Na spotkanie przybyli zarządy i członkowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Sieradz oraz zaproszeni goście: Mariusz Bądzior – Starosta Powiatu Sieradzkiego, dh Jan Hankiewicz – członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, st. bryg. Radosław Jadwiszczak – Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu, dh ks. Rafał Zatorski – Kapelan powiatowy i gminny OSP, ks. Szczepan Zacha – Proboszcz Parafii w Strońsku.

Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście gratulując pozyskanego sprzętu, doceniając pracę i zaangażowanie druhów strażaków
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sieradz. Złożono liczne życzenia sukcesów, satysfakcji z pracy i służby oraz spełnienia zamierzonych planów w nowym 2024 roku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz