wtorek, 9 stycznia 2024

Umowa na przebudowę drogi Borysławice - Suliszewice podpisana

W dniu 8 stycznia br. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Borysławice – Suliszewice w miejscowości Borysławice i w miejscowości Suliszewice”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Przebudowa będzie polegała na poszerzeniu jezdni, wykonaniu nowej konstrukcji w miejscach, gdzie występują przełomy. Wzdłuż drogi obustronnie zostaną odmulone istniejące rowy przydrożne. Zjazdy do gospodarstw zostaną utwardzone kostką brukową, a zjazdy na pola uprawne i pobocza zostaną utwardzone kamieniem łamanym.

Całkowita wartość inwestycji: 1 501 904,69 zł brutto

Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu jakości życia oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

(Źródło Gmina Błaszki)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz