wtorek, 6 lutego 2024

Błaszki, modernizacja placu zabaw w Parku Niepodległości

06. 02. 2024 r. rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem placu zabaw w Parku Niepodległości w Błaszkach.


Zadanie realizowane jest w związku z podpisaną umową na realizację operacji wybranej w ramach naboru 12/2022 zorganizowanego przez LGD "Długosz Królewski”, w ramach poddziałania 19.2 LEADER – „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw w Parku Niepodległości wraz z niezbędną infrastrukturą. Plac zabaw wymaga zainstalowania nowych, bezpiecznych urządzeń sportowo-zręcznościowych i urządzeń typowo zabawowych przyczyniających się do rozwoju fizycznego dzieci. W ramach modernizacji placu zabaw zakłada się odnowienie istniejących sprzętów drewnianych oraz montaż nowych urządzeń.

Zadanie będzie polegało na doposażeniu placu zabaw w 9 nowych urządzeń zabawowych (m.in. piaskownica, karuzela chomik, huśtawka wagowa, trampolina, tyrolka) ławki parkowe, nowe kosze na śmieci oraz montaż ogrodzenia i tablic informacyjnych. Realizacja projektu zapewni dzieciom atrakcyjne i bezpieczne warunki zabawy.

(Źródło Gmina Błaszki)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz