piątek, 23 lutego 2024

„Być jak Ignacy”- Energia z biomasy.

Etap X Programu „Być jak Ignacy”- Energia z biomasy.

W tym etapie Programu „Odkrywcy” ze Szkoły Podstawowej w Burzeninie poznali sposoby pozyskiwania energii z zasobów biologicznych, przeprowadzili  doświadczenie z wykorzystaniem biomasy oraz utrwalili wiedzę o energii  biomasy. Ósmoklasiści poznali podstawowe sposoby pozyskania tego rodzaju energii: spalanie(drewno, odpady pochodzenia drzewnego, rośliny  z upraw energetycznych, słoma),fermentacja(odpady z przemysłu rolno-spożywczego, odpady organiczne ze składowisk odpadów) i tłoczenie(rośliny oleiste).Uczestnicy Programu przeprowadzili doświadczenie z fermentacją kilku produktów spożywczych obserwując gromadzące się biogazy(metan i dwutlenek węgla).Uczniowie  zainspirowani  twórczością Giuseppe Arcimboldo stworzyli kompozycje portretowe z wybranych warzyw i owoców, pokazując inne niż spożywcze wykorzystanie produktów. Pozyskali naturalne barwniki , dowiedzieli się jak najlepiej zutylizować produkty spożywcze używane  w zadaniu i do czego można je jeszcze wykorzystać. Przeprowadzone doświadczenia zainicjowały szerszą dyskusję związaną z przetwarzaniem odpadów, marnowaniem jedzenia czy szeroko rozumianą kulturą konsumpcyjną.

(Źródło Gmina Burzenin)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz