środa, 7 lutego 2024

Eliminacja przestępcy internetowego

Wobec 39-letniego Bartosza W. został skierowany akt oskarżenia o łącznie 11 przestępstw dotyczących zakazanych kontaktów z małoletnimi i utrwalaniem treści pornograficznych z udziałem małoletnich przy użyciu systemu informatycznego.

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu przeprowadziła postępowanie zainicjowane działaniami  zarządcy serwisu internetowego, który zawiadomił Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie Wydział do Walki z Cyberprzestępczością o podejrzeniu przestępstw udostępniania zdjęć pornograficznych z udziałem osoby małoletniej poniżej 15 roku życia.

Dzięki ścisłej współpracy procesowej zgromadzony został materiał dowodowy pozwalający wskazać sprawcę czynów zabronionych. Zabezpieczono nośniki elektroniczne oraz sprzęt służący do popełnienia przestępstw oraz pliki z treściami pornograficznymi.

39-letni Bartosz W. działając za pośrednictwem systemu informatycznego w okresie od 2021 roku do 2022 roku składał małoletnim osobom propozycje udziału w utrwalaniu treści pornograficznych , usiłował pozyskiwać od małoletnich zdjęcia o treści pornograficznych.

Sprawca składając propozycje spotkania wprowadzał dzieci w błąd co do swojego rzeczywistego wieku oraz wyglądu, by zdobyć ich zaufanie i osiągnąć przestępczy cel.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów.

Bartosz W. pozostaje w tymczasowym areszcie. Przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy tj. w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni internetowej przestępcy możliwe było dzięki właściwej reakcji zarządcy serwisu internetowego i zawiadomienie o przestępstwie. Źródło Prokuratura Okręgowa w Sieradzu.

 

 

3 komentarze: