czwartek, 22 lutego 2024

Święto Służby Cywilnej w sieradzkiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej przypadającego na dzień 17 lutego. Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski w obecności kadry kierowniczej złożył wszystkim pracownikom najlepsze życzenia i podziękowania za pracę.

22 lutego 2024 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu nadkom.Tomasz Lubiński wraz z kadrą kierowniczą zaprosili wszystkich pracowników, aby złożyć najlepsze życzenia oraz podziękować za pracę. Komendant podkreślił ich ogromne zaangażowaniem i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, które przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania sieradzkiej jednostki. Doceniając zaangażowanie Wszystkich pracowników służby cywilnej Panowie Komendanci uhonorowali osoby, które od ponad 25 lat związane są z sieradzką komendą. 14 osób, które osiągnęło ponad 25 -letni staż pracy wyróżnionych zostało listem gratulacyjnym. Obchodzone niedawno święto zostało również uczczone słodkim akcentem jakim był okolicznościowy tort. 

W tym roku 17 lutego dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej jest dniem szczególnym. Tego dnia po raz pierwszy obchodzony był ustawowy Dzień Służby Cywilnej. Data jest nieprzypadkowa. Odnosi się bowiem do uchwalenia w 1922 roku przez Sejm II Rzeczypospolitej ustawy o państwowej służbie cywilnej, która miała zapewnić skuteczną realizację polityki odradzającego się państwa w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Sieradzcy policjanci życzą wszystkim członkom Korpusu Służby Cywilnej, pracownicom i pracownikom Policji, aby ich praca spotkała się z uznaniem i szacunkiem wszystkich obywateli. Źródło KPP Sieradz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz