czwartek, 14 marca 2024

Konsultacje społeczne. Przebudowa ulic Andersa, Strzelców Kaniowskich, Braterstwa Broni

Już w najbliższy poniedziałek, 18 marca, rozpoczynają się konsultacje związane z przebudową ulic i parkingów w obrębie ulic: Strzelców Kaniowskich, gen. Władysława Andersa oraz Braterstwa Broni.

- Zapraszam mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 marca w godzinach 16-17.30 w sali B Urzędu Miasta Sieradza. Inwestycja prowadzona jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, stąd przed rozpoczęciem prac chcemy przedstawić koncepcję zagospodarowania tego obszaru i porozmawiać z sieradzanami na jej temat - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Swoją opinię można wyrazić przede wszystkim poprzez ankietę konsultacyjną, która od najbliższego poniedziałku będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta - wypełnij ankietę.

Konsultacje prowadzone będą do 27 marca 2024 r.

W zakres inwestycji, która jest prowadzona w formule "zaprojektuj i wybuduj" wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przebudowy oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na użytkowanie.  W obrębie ulic Andersa, Bohaterów Września wykonane zostaną m.in. utwardzenia chodników i dojść do budynków a także budowa parkingów przy blokach Andersa 4, Andersa 4a oraz Aleja Grunwaldzka 23a

Przy ul. Andersa zagospodarowany zostanie również skwer, na którym powstanie tzw. park kieszonkowy z nowymi ścieżkami, utwardzeniami, terenami zielonymi, posadowieniem drzew, elementami małej architektury czy podświetleniem istniejącego pomnika. W obrębie skweru zostaną także wykonane parkingi. Warto podkreślić, że po tych pracach skwer nadal będzie miejscem zielonym, dającym wytchnienie mieszkańcom okolicznych bloków.

Prace przy ulicach Andersa, Strzelców Kaniowskich i Braterstwa Broni są częścią dużej inwestycji obejmującej także ul. Daszyńskiego, Paderewskiego (konsultacje związane z tymi ulicami odbyły się w zeszłym roku), 

Wykonawcą inwestycji jest firma Bud Trans z Sieradza, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym, jak i okresu gwarancji udzielonej na wykonywane przez siebie prace. Te będą kosztować 21 594 793 zł, z czego aż 20 515 053, 35 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dla porównania oferta także sieradzkiej firmy Defero opiewała na blisko 23 mln.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz