wtorek, 19 marca 2024

Podpisano umowę na przebudowę budynku dworca PKS wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

W dniu 18 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Błaszki, podpisano umowę na zadanie "Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku obsługi osób korzystających z komunikacji publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu", dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Wykonawcą zadania jest firma: Grafit Sp. z o.o. Sieradz, ul. Wojska Polskiego 63

Wartość inwestycji: 6 168 671,22 zł brutto.

Umowa obejmuje roboty budowlane związane z: rozbiórką istniejącego budynku dworca PKS, budową nowego obiektu o funkcji przystanku autobusowego z poczekalnią, toaletami oraz punktami usługowymi, budową pawilonu handlowego, modernizacją i wymianą nawierzchni placu, budową miejsc postojowych, obiektów małej architektury, przebudową oświetlenia ulicznego, obejmującą modernizację istniejącego placu miejskiego w celu nadania mu funkcji rekreacyjnej i miejsca organizacji imprez kulturalnych dla okolicznych mieszkańców, a to wszystko w Błaszkach. Planowanym efektem projektu jest kompleksowa poprawa jakości infrastruktury technicznej w rewitalizowanym obszarze oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej i zwiększenie standardu życia mieszkańców.


2 komentarze: