środa, 6 marca 2024

Ruszyły prace w "Wiosce Woja" w Wojkowie

Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z rozszerzeniem oferty turystyczno- rekreacyjnej „Wioski Woja” w Wojkowie, w ramach programu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Prace obejmują doposażenie istniejącej bazy rekreacyjnej o dodatkowe elementy. Pojawią się 2 altany drewniane, elementy wypoczynkowe typu ławki, leżaki, ławostoły, ławeczki ogniskowe, grill betonowy oraz miejsce na ognisko. Atrakcyjność miejsca podniosą nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego, wykonaniem alejek i utwardzeniem terenu kostką pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Dzięki inwestycji Gmina zyska miejsce wspólnego wypoczynku dla mieszkańców. Teren zostanie uporządkowany i doposażony. Podkreśli to walory i podniesie atrakcyjność okolicy. Inwestycja ma duże znaczenie dla wzrostu atrakcyjności spędzania wolnego czasu oraz dla budowania poczucia wspólnoty lokalnej.

(Źródło Gmina Błaszki)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz