środa, 6 marca 2024

Święto patrona Szkoły Podstawowej w Błaszkach

4 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły, która była okazją do symbolicznego wprowadzenia patrona w mury budynku na ulicy Pomorskiej 6, w której od roku 2019 mieści się szkoła. W uroczystości udział wzięli Piotr Świderski – Burmistrz Błaszek, Jolanta Szczepańska – autorka portretu, Tomasz Sobczyk – Przewodniczący Rady Rodziców, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas 4 – 8, którzy na co dzień uczą się w tym budynku.

Imię Stanisława Staszica nasza szkoła otrzymała w 1927. W kronikach szkolnych zachował się następujący zapis: „Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi pismem z dnia 8/II 1927 r. Nr I 6500/29 zatwierdziło wnioski Rady Pedagogicznej i Dozoru Szkolnego w sprawie nadania szkole w Błaszkach imienia Stanisława Staszica”

W swoim przemówieniu dyrektor podkreślił, że (...) nadając imię szkole ustala się jej tożsamość, podkreśla kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych właśnie przez osobę patrona. Patron staje się autorytetem i punktem odniesienia dla uczniów i nauczycieli a imię i dziedzictwo patrona staje się częścią tradycji szkolnej o którą jako szkoła dbamy i dbać będziemy. Jest zobowiązaniem do wkomponowania reprezentowanych przez niego wartości i ideałów w działalność dydaktyczną i wychowawczą. (...) Patron szkoły to postać darzona wielkim szacunkiem. Przez swoje życie i nauczanie ma być drogowskazem dla uczniów i nauczycieli w kształtowaniu ich postaw i charakterów. Taką właśnie rolę w szkole podstawowej w Błaszkach pełni Stanisław Staszic.

Trudu namalowania portretu podjęła się p. Jolanta Szczepańska. 8 grudnia 2023 artystka zawitała do szkoły sprawiając nam ogromną niespodziankę i przynosząc obraz.

Pani Jolanta Szczepańska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną o kierunku Wychowanie Plastyczne w Częstochowie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1988 r. Od 1989 jest nauczycielką w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gruszczycach. Pani Jolanta specjalizuje się w twórczości w zakresie malarstwa pejzaży, martwej natury a przede wszystkim portretów, które są stanami duszy i swoistym opowiadaniem o człowieku.

W imieniu grona pedagogicznego, które w całości ufundowało portret, uroczystego odsłonięcia dokonały Panie Renata Broniecka i Sylwia Sibińska. Zebranym została przybliżona sylwetka naszego patrona Stanisława Staszica, którego portret zajął należne mu honorowe miejsce w budynku.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami dostępne tutaj.

(Źródło Gmina Błaszki)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz