sobota, 2 marca 2024

Umowa na remont drogi Morawki- Korzenica- Kobylniki- Góra, podpisana.

W dniu 01 marca br. została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej lokalnego układu komunikacyjnego”, obejmujące remont drogi gminnej  Morawki – Korzenica – Kobylniki – Góra, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z siedzibą w Błaszkach.

Całkowita wartość inwestycji: 1 942 084,64 zł brutto

Przebudowa będzie polegała na poszerzeniu warstwy ścieralnej jezdni asfaltowej do szerokości 4,5 m., wykonaniu utwardzenia poboczy po obu stronach drogi. Istniejąca nawierzchnia jezdni otrzyma nową warstwę wyrównawczą.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę jakości życia, zwiększy dostępność komunikacyjną oraz zapewnieni bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

(Źródło Gmina Błaszki)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz