czwartek, 11 lipca 2024

DEBATA SPOŁECZNA - "BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA"

Sieradzcy policjanci zorganizowali debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu w miejscu zamieszkania. Poruszono zagadnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym problem oznakowania dróg oraz niewłaściwego parkowania. Funkcjonariusze omówili metody działania oszustów i ostrzegali jak chronić się przed nimi. Uczestnicy dowiedzieli się jak korzystać z aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” , „Moja Komenda” oraz spotkali się z dzielnicowym.


4 lipca 2024 roku w sieradzkiej filii Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi odbyła się debata społeczna, w której uczestniczyli mieszkańcy miasta. Wśród zaproszonych gości byli Prezydent Miasta Sieradza – Paweł Osiewała, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – Robert Piątek, Zastępca Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Jarosław Zdun,  Komendant Straży Miejskiej Marek Pacyna, Katarzyna Pietrych z  Miejskiej Biblioteki  Publicznej. Współorganizatorem debaty była Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Filia w Sieradzu reprezentowana przez Dziekana dr Piotra Bogackiego oraz Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej na czele z dyrektorem Izabela Szewczyk. Debatę rozpoczęło wystąpienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspiranta sztabowego Łukasza Torzewskiego. Omówił on przepisy dotyczące właściwego parkowania, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Mickiewicza.Przedstawił zagrożenia na jakie narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przypomniano podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie w odniesieniu do pieszych i rowerzystów. Podkreślono konieczność zachowania zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Na wiele pytań mieszkańców dotyczących właściwego oznakowania, infrastruktury drogowej oraz wielu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania odpowiadał również Prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Robert Piątek. W dalszej części asp. Malwina Nowak – dzielnicowa rejonu VIII omówiła działanie interaktywnego narzędzia  do komunikacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, jakim jest "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Wskazała  jego zalety i przestawił sposób przekazywania informacje o zagrożeniach. Dzielnicowa przestawił zasady działania aplikacji „Moja komenda”, która umożliwia kontakt z właściwym dzielnicowym. Kolejne zagadnienie dotyczące różnego rodzaju oszustw przedstawiła aspirant sztabowy Katarzyna Staśkowska Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz Oficer Prasowy aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka. Policjantki uwrażliwiły uczestników, szczególnie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa. Omówiły jakie metody  stosują oszuści aby wyłudzić pieniądze, w tym między innymi „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, „na policjanta”, „na pracownika instytucji”, „pracownika banku”, „na zdalny pulpit”.  Funkcjonariusze wyjaśnili uczestnikom spotkania co zrobić, aby się przed nimi uchronić i  jak postępować w przypadku zagrożenia. Podczas debaty zaproszeni goście oraz policjanci odpowiadali na pytania i odnosili  się do problemów zgłaszanych przez uczestników. Nie zabrakło również dyskusji, podczas której mieszkańcy Sieradza dzielili się własnymi doświadczeniami oraz zgłaszali uwagi i potrzeby w zakresie ich bezpieczeństwa. Spotkanie zakończyło się wypełnieniem przez obecnych ankiet, gdzie mogli wyrazić swoje zdanie na temat oceny i wartości przeprowadzonej debaty. Wszyscy obecni na debacie otrzymali ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa. Celem przeprowadzanych debat społecznych jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań zarówno przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom dziękujemy za obecność. Serdeczne podziękowania składamy również władzom sieradzkiej filii Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi oraz Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sieradza.

(Źródło KPP Sieradz)


4 komentarze:

 1. Debata a gdzie mieszkańcy naszego miasta [ może to tak ma być i była i Sieradz OK

  OdpowiedzUsuń
 2. Debata a gdzie mieszkańcy naszego miasta [ może to tak ma być i była i Sieradz OK

  OdpowiedzUsuń
 3. Mieszkańców się nie zaprasza na takie wydarzenia bo będą modrzejsi i nie sądzą się robić w konia, a tak można seniorom kit wciskać jaki to prezydenta dobry i kochany, jak patraca staruszkibi ucieka

  OdpowiedzUsuń
 4. Tłumy, tłumy. Temat sprany jak ręcznik po 10 latach. Na 16 osób. Na 16 osób w ławkach 6 to urzędnicy . Za takie bzdury mundurowi i urzędnicy biorą pensje , chore.

  OdpowiedzUsuń