środa, 3 lipca 2024

Nagrody Wójta Gminy Sieradz za wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024

Przypominamy, że wraz z zakończeniem roku szkolnego startuje IX edycja naboru wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Sieradz za:

  • WYBITNE OSIAGNIĘCIA W NAUCE
  • WYBITNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE  


UWAGA!

UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH SKŁADAJĄ WNIOSKI DO STAROSTWA POWIATOWEGO!

 

Komplet dokumentów, czyli:

1. WNIOSEK (zaopiniowany przez dyrektora szkoły) - do pobrania PDF i DOCX

2. Kopia świadectwa szkolnego 

3. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad, konkursów itp. dodatkowo - kopie dyplomów, itp.

składamy w sekretariacie Urzędu Gminy Sieradz (I piętro, pokój 20) do 31 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji w Uchwale w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów oraz  Zarządzeniu Nr 23/2021 Wójta Gminy Sieradz z dnia 26 lutego 2021 r.

 Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


(Źródło Gmina Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz