wtorek, 2 lipca 2024

PZS w Złoczewie - podsumowanie praktyk w Grecji

W piątek, 21 czerwca 2024 r. na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół w Złoczewie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000141284 dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +. Wręczono również Certyfikaty dla uczestników praktyk zawodowych.

19 uczniów Technikum o kierunku informatyk i ekonomista oraz 5 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wraz z trzema opiekunami, w dniach 20-31.05.2024 roku przebywało na praktykach zawodowych w Grecji w miejscowości Leptokarya. Program praktyk został stworzony w taki sposób, aby uzupełnić edukację szkolną i zapewnić wszechstronny rozwój uczniów. W trakcie pobytu w Grecji młodzież realizowała także program edukacyjno-kulturowy, na który składały się wycieczki turystyczne oraz animacje czasu wolnego.

W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Wzgarda Radny Rady Powiatu Sieradzkiego, dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie klas do których będzie kierowany kolejny projekt programu ERASMUS+.


Uczestnicy projektu przedstawili prezentację i reportaż filmowy opowiadając czego nauczyli się podczas dwutygodniowych praktyk zagranicznych oraz co zwiedzili

w Grecji. Zagraniczne praktyki zawodowe pozwoliły uczniom zwiększyć ich kompetencje zawodowe. Zdobyli nowe doświadczenia, zwiększyli swoje umiejętności językowe, stali się bardziej otwarci na innych, bardziej uwierzyli w siebie i w swoje możliwości, zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Na tablicach ogłoszeniowych w szkole znajdują się ogólnodostępne zdjęcia wykonane przez uczestników projektu z odbytych praktyk zagranicznych.

(Źródło Powiat Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz