piątek, 8 lipca 2022

Pani Kazimiera Balcerzak z nagrodą im. Oskara Kolberga “Za zasługi dla kultury ludowej”

Już po raz czterdziesty siódmy artyści z całej Polski, tworzący w dziedzinach sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej oraz tańca otrzymali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, nagrody i wyróżnienia za całokształt twórczości. Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali, która odbyła się 06.07.2022r. w Sali Wielkiej Asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
(Źródło Powiat Sieradzki)

Ziemię Sieradzką reprezentowała Pani Kazimiera Balcerzak, uważana za jedną z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych współczesnych twórczyń ludowych naszego regionu. Jest doskonałą wycinankarką, hafciarką i popularyzatorką twórczości ludowej a w swoim dorobku ma liczne prace z zakresu zdobnictwa i plastyki obrzędowej. Artystka czynnie udziela się w pracach stowarzyszenia Kreatywny Sieradz, jest także członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Pani Kazimiera od lat bierze udział w konkursach sztuki ludowej, zdobywając w Polsce i zagranicą liczne nagrody. Jej prace prezentowane są na wielu wystawach w tym w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Częsta współpraca i dobre kontakty z sieradzkim Muzeum, zaowocowały promocją lokalnej i regionalnej kultury ludowej. Ukoronowaniem wspólnych działań było zgłoszenie przez Muzeum, kandydatury Pani Kazimiery Balcerzak oraz złożenie niezbędnych dokumentów do tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga.

W procedurze wyboru laureatów do tej szczególnie prestiżowej nagrody, udział biorą najwybitniejsi eksperci w dziedzinie kultury ludowej, wyłaniający wąską grupę nagrodzonych i wyróżnionych. Patronem nagrody jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor i twórca największego w XIX wieku zbioru źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczpospolitej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz