poniedziałek, 20 marca 2023

Ósmoklasiści w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach

16 marca Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach gościł ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej.

Goście w zorganizowanych grupach pod przewodnictwem uczniów Liceum i Technikum zwiedzali budynek szkoły. 

Podczas spaceru kandydaci mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną PZS w Błaszkach. 

W poszczególnych salach zostały zaprezentowane zajęcia lekcyjne. Odbyły się również warsztaty z zakresu przedmiotów, które dominują w klasach: biologiczno-chemicznej Liceum oraz ekonomicznej i informatycznej Technikum. 

Zajęcia praktyczne poprowadzili nauczyciele PZS w Błaszkach: warsztaty z ekonomii – Pani Marzena Polowczyk wraz z uczniami klasy 4 Technikum, zajęcia z informatyki – Pan Michał Giejko, lekcję chemii – Pani Magdalena Zakęs.

Odwiedzający zapoznali się także z dodatkową ofertą edukacyjną, która dowodzi, że PZS jest szkołą wielu aktywności. Podczas rozmów z uczniami i nauczycielami ósmoklasiści otrzymali informacje dotyczące nauki w PZS oraz zapoznali się z klimatem i atmosferą szkoły.

Drzwi Otwarte PZS w Błaszkach - 22 kwietnia 2023 r.

 źródło: PZS w Błaszkach


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz