poniedziałek, 3 lipca 2023

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej

 Zbliża się termin rozstrzygnięcia przetargów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem 7 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o mocy poniżej 50 kWp każda. Termin składania ofert upływa 11 lipca (budynki szkół podstawowych) oraz 14 lipca (budynek Urzędu Miasta Sieradza). Planowany zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej według następujących założeń:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta, ul. Kościuszki 14.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 20,25 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppo.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta, ul. Rycerska 4.

a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 45,45 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppo.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. ks. A. Leśniewskiego 18.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 39,60 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną,

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Broniewskiego 30.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 29,70 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej, tak aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppo.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej, ul. Uniejowska 199.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 40,05 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej, tak aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppo.

Szkoła Podstawowa nr 9 im.Władysława Łokietka, ul. Łokietka 55.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 19,80 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppo.

Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1.
a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 49,68 kWp, b) budowa w rozdzielnicy głównej licznika smartmeter, współpracującego z zainstalowanym falownikiem wraz z połączeniem RS485 w celu monitoringu produkcji, zużycia i przesyłu energii do operatora energetycznego, c) wykonanie montażu układu monitoringu instalacji przez sieć LAN/WI-FI, d) częściowa przebudowa i dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej tak, aby zabezpieczała budynek i wybudowaną instalację fotowoltaiczną, e) instalacja GPWP, dostosowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz