piątek, 21 lipca 2023

Współpraca z Koziatyniem

Dziś w Urzędzie Miasta Paweł Osiewała, prezydent Sieradza oraz Tetiana Iermolaieva, mer ukraińskiego miasta Koziatyń podpisali list intencyjny dotyczący nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy miastami. Strony ustaliły następujące obszary współpracy:- wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, transportu publicznego, pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska;
- kultury, turystyki i sportu obejmującej swym zasięgiem kluby, towarzystwa sportowe, domy kultury;
- wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz pochodzących z innych programów ukierunkowanych na wspólny rozwój społeczno-gospodarczy, edukacyjny, kulturalny, sportowy i realizacji projektów międzynarodowych;
- gospodarki, wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami zrzeszającymi producentów, usługodawców, handlowców.

     Sieradz i Koziatyń współpracują już ze sobą w ramach programu Mosty Zaufania, którego celem jest pomoc w odbudowie Ukrainy poprzez międzynarodowe partnerstwa samorządowe pomiędzy gminami z Ukrainy i krajów UE, w tym Polski. Pozostałymi partnerami w programie są stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z Czech, Francji, Węgier, Łotwy, Słowenii, Hiszpanii, Kraju Basków i Szwecji. W Polsce partnerem projektu jest Związek Miast Polskich. W charakterze obserwatora udział bierze Niemiecki Związek Miast. Wizyta ukraińskiej delegacji jest częścią programu Mosty Zaufania.
(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz