wtorek, 31 października 2023

Rada Seniorów. Startują konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Sieradza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Sieradza i nadania jej statutu.

(Źródło Urząd Miasta Sieradz)

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, opinii i propozycji od stron zainteresowanych w tej sprawie, w tym od samych seniorów, organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz instytucji publicznych.

Konsultacje są prowadzone w terminie od 30 października do 10 listopada 2023 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, Biuro Obsługi Klienta,

- w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej .pdf lub .jpg) przesłać na adres: [email protected].

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na dole strony.

Projekt uchwały, jak i formularz dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz Konsultacyjny dotyczący Rady Seniorów Miasta Sieradza - wersja edytowalna

Formularz konsultacyjny dotyczący Rady Seniorów Miasta Sieradza

Formularz konsultacyjny dotyczący Statut Rady Seniorów Miasta Sieradz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz