Pokazywanie postów oznaczonych etykietą rolnictwo. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą rolnictwo. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 8 lutego 2024

Sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia !!!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

czwartek, 9 marca 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Prezydent Miasta Sieradza informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z powyższym gmina miasto Sieradz planuje ubiegać się o dofinansowanie.

środa, 9 lutego 2022

Protest rolników z Agrounii w powiecie sieradzkim AKTUALIZACJA

Do Wróblewa zaczynają zjeżdżać ciągnikami rolnicy z Agrounii z powiatu sieradzkiego. Niebawem ma się tam rozpocząć protest rolników spowodowany brakiem efektów działań Rządu w stosunku do polskiej wsi. Możliwe są utrudnienia na drodze w kierunku Błaszek i Sieradza. Więcej informacji niebawem.